Vasiyet Etmek

By | 25 Nisan 2014

vasiyet etmekAyet: “Rabbi ona: ‘Teslim ol’ dediğinde (O:) ‘Alemlerin Rabbine teslim oldum’ demişti. Bunu İbrahim, oğullarına vasiyet etti, Yakup da: ‘Oğulla­rım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak müslüman olarak can veriri (diye benzer bir vasiyette bulundu.)” (Bakara; 131,132)

Hadis: “Bir Müslümanın bir şey vasiyet etmek istediği halde onu ya­zılı halde yanında bulundurmadan iki gece geçirmesi doğru değildir.”(Sahih-i Müslim)

Vasiyet etmek ile ilgili hikâye: Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye Vasiyeti

“Ey oğul, artık Bey’sin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güce­niklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bi­ze hoş görmek sana, anlaşmazlıklar bize, adalet sana, haksızlık bize, ba­ğışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil, ağaç vaktinden önce çiçek aç­maz. Şunu da unutma ve insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun!