Gece Namazının Fazileti

By | 25 Nisan 2014

Gece namazının fazileti

Gece namazının fazileti hakkında Ayet: “Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl! Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, algılaması olanlara bir öğüttür.” (Hud; 114)

Gece namazının fazileti hakkında Hadis: “Gece namazı kılmalısınız. Çünkü bu, sizden önceki iyi insan­ların âdetidir. Zira, gece namazı kişiyi Allah’a yaklaştırır, günahlardan alı- koyar, kötülüklere karşılıktır, bedenden hastalıkları giderir.” (Hz. Bilal’den, Tirmizi)

Gece namazının fazileti hakkında Hikâye:

“Gece Kıldığım Namazlar İmdadıma Yetişti”

Cüneyd-i Bağdadi vefat edeceği gün çok korkulu ve üzgündürler. Yüzleri kül gibi olmuş rengi uçmuştur. Talebeleri bu halden çok ürker­ler. Hatta içlerinden biri: “Aman efendim” der, “Biz sizin şefaatiniz ile kurtulmayı ümid ediyoruz. Eğer siz bu kadar sıkıntı çekerseniz bizim ha­limiz nice olur?”

“Ey dostlanm yetmiş yıllık ibadetimi kıldan ince bir ipe astılar. Kâh o yana, kâh bu yana sallanıyor ve ben bu esintinin kabul yeli mi, red rüzgârı mı olduğunu bilemiyorum.”

Naaşım yıkayan talebesi su ulaştırmak için mübarek gözlerini arala­maya çalışır. Melekler dile gelir, “Kendini yorma” derler, “Cüneydin gözü Allah’ın zikri ile kapanmıştır ve onun didarını görmeden açılmaz.”

Talebelerinden biri onu rüyasında görür. Merakla sorar: “Efendim, Allahu Teâlâ size nasıl muamele etti?”

“İlim ve marifet dolu sözlerimin hiçbir faydası olmadı. İmdadıma sa­dece gece kıldığım namazlar yetişti.”