Kaza Ve Kader Nedir ?

By | 25 Nisan 2014

kaza ve kader nedir

Kaza ve kader nedir ile ilgili Ayet: “Her olay ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu ya­ratmadan önce, bir kitapta (levh-i mahfuzda) yazmış olmayalım.” (Hadid; 22)

Kaza ve kader nedir ile ilgili Hadis: “Kadere, hayra ve şerre iman etmedikçe, başa gelenin asla şaş­mayacağına, başa gelmemesi mukadder olanın da asla gelmeyeceğine inanmadıkça, hiç kimse iman etmiş sayılmaz.” (Tirmizî)

Kaza ve kader nedir ile ilgili Hikâye:

“Kaderde Seninle Konuşmak Varmış”

Yahudinin biri Hz. Ali’ye: “Ya Ali! Madem ki kaderde ne varsa o olur diyorsun, kendini şu yardan aşağı atsana!” dedi. Hz. Ali: “Niçin atacağım kendimi?” diye sorunca Yahudi: “Kayadan düşüp öleceksin, nasıl olsa ba­şına gelecek… Ölmeyeceksen zaten ölmeyeceksin, demektir. Kaderde ne varsa o olur” dedi.

Hz. Ali ona şu cevabı verdi: “Yardan aşağı kendimi atarsam ne olaca­ğım benim için meçhul, Allah için malûmdur. Ben bilmediğim bir mese­leye lüzumsuz yere tevessül edersem, bu Allah’ı imtihan etmek olur ki, bir kulun Allah’ı imtihan etmeye, bir talebenin hocasını imtihan etmeye hakkı yoktur. Demek ki, şu anda kaderde seninle bu meseleyi konuşmak varmış da, benim kendimi kayadan atmam yokmuş. Eğer kader tecellî ederse ben zaten kendimi yardan aşağı atarım” dedi.

Tabiî bu veciz cevap karşısında Yahudi söyleyecek bir şey bulamadı.