Vakıa Suresi

By | 29 Eylül 2014

FUSSİLET SURE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİHer gece Vakıa suresini okuyan kimse ebediyen fakirlik yüzü gör Gündüzleri okayanı Allah (c.c.) kimseye muhtaç etmez.
İbn Mesud (r.a) dünyadan göçtüğünde ardında üç kızını yetim bir Halifesi Hz. osman İbn-i Mesud’a ölüm deşeğindeyken sordu: “Kız için bir vasiyetin var mı?”
O da: “Benim onlara vasiyetim vakıa suresi” dedi.Kim Vakıa Suresini okursa servete kavuşur ve zengin olur. Bu sure defa okuyan fakirlik çekmez.