Tag Archives: vakıa suresi arapça

Vakıa Suresi’nin Meali

1 – Olacak vak’a olduğu zaman 2 – Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. 3-0, alçaltıcıdır, yükselticidir. 4 – Yer şiddetle sarsıldığı 5 – Dağlar serpildikçe serpildiği 6 – Dağılıp toz duman haline geldiği 7 – Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman 8 – Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar! 9 – Solun adamları ise… Read More »

Vakıa Suresi’nin Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm (1) İzâ vakaatil vâkıatu (2) leyse li vak’atihâ kâzibeh (3) hâfidatun râfîah (4) izâ ruccetil ardu recca (5) ve bussetil cibâlu bessa (6) fe kânet hebâen munbessâ (7) ve kuntum ezvâcen selâse (8) feashâbul meymeneti mâ ashâbul meymeneh (9) ve ashâbul meş’emeti mâ ashâbul meş’emeh (10) ves sâbikûnes sâbikûn (11) ulâikel mukarrebûn (12) fî… Read More »

Vakıa Suresi

Her gece Vakıa suresini okuyan kimse ebediyen fakirlik yüzü gör Gündüzleri okayanı Allah (c.c.) kimseye muhtaç etmez. İbn Mesud (r.a) dünyadan göçtüğünde ardında üç kızını yetim bir Halifesi Hz. osman İbn-i Mesud’a ölüm deşeğindeyken sordu: “Kız için bir vasiyetin var mı?” O da: “Benim onlara vasiyetim vakıa suresi” dedi.Kim Vakıa Suresini okursa servete kavuşur ve… Read More »