Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua

By | 28 Ekim 2014

uykusunda-korkan-kimsenin-okuyacagi-dua• Amr ibni Şuayb’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-, kendilerine korkudan dolayı şu sözleri öğretirdi:

“Eûzu bikelimâtillâhi-ttâmmeti min gazabihi ve şerriibââihi ve min hemezâti’ş- şeyâtîni ve en yahdurûni.

(Allah’ın gazabından, kullarının kötülüğünden, şeytanların vesvesesinden ve benimle bulunmalarından, Allah’ın Kur’an’ına (tam kelimelerine) sığınırım.”

Ravi demiştir kî, Abdullah ibni Amr, bu sözleri, çocuklarından mümeyyiz olanlara öğretirdi, mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırabilen) olmayanlar için de, bu sözleri yazar ve üzerlerine takardık.

• İbni Sünnî’nin rivayetinde şöyledir: “Bir adam, Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-’e gelip uykusunda korktuğundan şikâyet etti. Bunun üzerine Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- buyurdu ki, yatağına girdiğin zaman şöyle söyle:

“Eûzü bikelimâtillâhittâmmeti min gazabihî ve min şerri ibâdihî, ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdurûnî.”
Adam bunu söyledi de, korkusu ondan gitti.