Uykudan Önce Okunacak Dua

By | 7 Nisan 2014

yatarken okunacak dua

 

Uykudan Önce Okunacak Duanın Okunuşu: “Bismike Rabbi vada’tü cenbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tehfezu bihi ‘ıbadeke’s-salihin.”

Uykudan Önce Okunacak Duanın Anlamı: “Rabbim! Senin isminle yanımı yatağa koydum. Ve yine senin isminle yanımı yataktan kaldıracağım. Eğer uykuda canımı ala­caksan, bana merhamet edip bağışla! Şayet hayatta bırakacaksan, Sa­lih kullarını koruduğun şeylerle beni de fenalıklardan koru!” (Buha- ri, De’avad 13; Müslim, Zikir ve Dua, 64,98, Tirmizi, De’avad 20)

Uykudan Önce Okunacak Dua ile ilgili bilgi: Ebu Hüreyre (r.a.) diyor ki; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Biriniz istirahat için yatacağı zaman böy­le dua etsin.