Peygamber Efendimizin Büyük Dedesi Haşim

By | 4 Nisan 2014

 

Peygamber Efendimizin büyük dedesi Haşimin asıl adı Amr’dır. Amr hükümdar yani emreden anlamına gelmektedir.

Peygamber Efendimizin büyük dedesi Haşim lakabını niçin almıştır ?

Kıtlık senesi etleri parçalayıp kavmine etli pide yaptığı için Hâşim lakabını almıştır.Çünkü Hâşim kelimesi parçalayan anlamına gelmektedir.

Abdulmenafın oğlu Haşim, çok çalışan, çok kazanan, üretken ve cömert bir tüccardır. Daha önemlisi Haşim aynı zamanda Kâbe’nin muhafızıdır.

Kendisi hangi ağacın, taşın ve kerpiçin ya­nından geçse o donuk (cansız) varlıklar mutlaka kendisine:

“Ey Hâşim! Sana müjdeler olsun.

Çünkü yakında senin sulbünden bir Nebi zu­hur edecektir ki, o bütün nebilerin ve rasullerinsonuncusu olacaktır” diye hitab ederdi. (Muhammed el-Bintenî, Medâricu ’s-su ’ûd ile ’ktisâi ’l-bürûd, sh: 7)

Peygamber Efendimizin büyük dedesi Haşimin vefat yaşı yirmi veya yirmi beştir.