Tag Archives: uyurken okunacak dua

Uykudan Önce Okunacak Dua

  Uykudan Önce Okunacak Duanın Okunuşu: “Bismike Rabbi vada’tü cenbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tehfezu bihi ‘ıbadeke’s-salihin.” Uykudan Önce Okunacak Duanın Anlamı: “Rabbim! Senin isminle yanımı yatağa koydum. Ve yine senin isminle yanımı yataktan kaldıracağım. Eğer uykuda canımı ala­caksan, bana merhamet edip bağışla! Şayet hayatta bırakacaksan, Sa­lih… Read More »

Uyumadan Önce Okunacak Dua

Uyumadan Önce Okunacak Dua Arapçası:       Uyumadan Önce Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rahbeten ileyke, la melcee ve la menca minke illa ileyke. Amentü bi-kitabike’llezi enzelte ve bi- nebiyyike’llezi erselte.” Uyumadan Önce Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Kendimi… Read More »