Umreyi Bozan Şeyler

By | 7 Nisan 2014

Umreyi Bozan ŞeylerUmreyi bozan şeyleri şu şekilde açıklayabiliriz;

Umre için ihrama girdikten sonra, tavâfın ta­mamını veya yedi şavtın (turun) çoğunluğunu teş­kil eden dört şavtını tamamlamadan önce cinsel ilişkide bulunmak umreyi bozar.Tıpkı hacda Arafat’ta vakfeden önce cinsî ilişkide bulunmak gibi.Umre bozulunca ona devam edip bitirir sonra da bu umreyi kaza eder.Bize göre umreyi bozduğundan dolayı bir ceza kurbanı keser.

Umrenin tavâfının dört şavtını yaptıktan sonra veya umre tavâfıını bitirip Safâ ile Merve arasında koşmadan önce yâhut tavaf ve Safâ ile Merve ara­sında koştuktan sonra fakat tıraştan önce cinsî iliş­kide bulunursa, bu durumda umresi fâsit olmaz yani Umreyi bozan şeylerden sayılmaz çünkü cinsî ilişki umrenin ruknündan sonra vaki olmuştur. Bu cinsî ilişki ihramda meydana geldiği için bir kurban kesmesi vâcibtir.

Eğer tıraş olduktan sonra ilişkide bulunursa, hiçbir şey gerekmez bu da Umreyi bozan şeylerden biri sayılmaz