Umre Nedir?

By | 3 Nisan 2014

Umre Nedir

Umre nedir?

Şeri’atta umre, ihramlı olarak Kâbe’yi ziyaret (tavaf) ve Safâ ile Merve arasında sa’ydır.

Hanefîlere göre umre sünnettir. Vâcib değildir. Bir sene içerisinde tekrarı câizdir.

Umre nedir? Umrenin belli bir vakti varmıdır?

Senenin tamamı umre için vakittir. Ancak beş gün (arefe, bayram günü ve üç teşrik günleri) içe­risinde umre yapmak mekruhtur. Fakat bununla beraber umreyi bu günlerde yapacak olursa, umre sahih olur.

Bir kimse teşrik günlerinde umre ihrâmına girse, umreyi terketmekle emrolunur. Eğer umreyi terketmez ve teşrik günleri geçinceye kadar tavaf da etmezse, sonra bu umre için tavaf ederse ona yeterli olur. Ceza kurbanı da gerekmez.

Umrenin Rüknü nedir?

Umrenin rüknü (olmazsa olmazı) tavaftır.

Umre nedir? Umrenin Vacipleri nelerdir?

Umrenin vâcipleri ikidir.

a)                 Safâ ile Merve arasında sa’y (koşmak),

b)                 ihramdan çıkmak için tıraş olmak veya saç­ları kısaltmak.