Hicri Takvimin Başlangıcı

By | 3 Nisan 2014

hicri takvimin başlangıcı

Asrı Saadette Müslümanlar kamerî ayları sırasıyla takip edebildikleri halde, hangi senede oldukları hususunda yanı­labiliyorlardı. Bundan dolayı toplumda bazı sözleşmelerde problemler çıkıyordu.

Hicri takvimin başlangıcını bulma olayı şöyle vukuu bulmuştur. Hazreti Ömer zamanında, bir alacaklıyla borçlu arasında borcun ödenme zamanına ait problem çıkmasından dolayı Hazreti Ömer tarafından bir kurul toplandı.

–                      Hazreti Talha Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e Peygamberliğin verilişinin,

–                      Sa’d bin Ebi Vakkas (Radıyallahü Anh) Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in vefatının,

–                      Hazreti Ali {Radıyallahü Anh) ise, Resulullah {Sallal­lahü Aleyhi ve Sellem)in Mekke’den Medine’ye hicreti­nin yeni takvim başlangıcı olmasını teklif etti.

Hicri takvimin başlangıcı Hicretten 17 yıl sonra oldu. Hazreti Ali’nin teklifi kabul edilerek Muharrem ayının birinci günü hicri takvimin başlangıcı ve kameri ayların ilki oldu. Hicret, İslam ve dünya tarihinde çok büyük bir başlangıçtır.

Hazreti Ömer {Radıyallahü Anh) hicretin, hak ile batılın birbirinden ayrılması olduğunu söylemiştir. Müslümanlar için çok önemli bir hadise olan Mekke fethinin bile takvim başlangıcı olmaması, hicretin İslam tarihi açısından ne ka­dar önemli olduğunu göstermektedir. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in Mekke’den Medine’ye hicreti İslam’ın kurtuluşu olmuştur.