Tag Archives: umrenin vacipleri nelerdir

Umre Nedir?

Umre nedir? Şeri’atta umre, ihramlı olarak Kâbe’yi ziyaret (tavaf) ve Safâ ile Merve arasında sa’ydır. Hanefîlere göre umre sünnettir. Vâcib değildir. Bir sene içerisinde tekrarı câizdir. Umre nedir? Umrenin belli bir vakti varmıdır? Senenin tamamı umre için vakittir. Ancak beş gün (arefe, bayram günü ve üç teşrik günleri) içe­risinde umre yapmak mekruhtur. Fakat bununla beraber… Read More »