Affedilmek İçin Okunacak Dua

By | 3 Nisan 2014

Affedilmek İçin okunacak dua

 

Affedilmek İçin okunacak dua okunuşu: (La ilahe illallahul halimul kerim, la ilahe illallahu’l-aliyyül azim, sübhanallahi Rabbil arşil azim,elhamdü lillahi Rabbil alemin).

Affedilmek İçin okunacak dua anlamı: “Halim ve Sabırlı Allah’tan başka ilah yoktur, yüce ve büyük Allah’tan başka ilah yoktur, yüce ve büyük arş’ın sa­hibi Allah noksanlardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” (Taberani Es-sağır, 1/127,270)

Affedilmek İçin okunacak dua ile ilgili bilgi: Hz. Ali (r.a) anlatıyor:Resulullah (s.a.v.) hana: “Sana birkaç kelime öğretiyim mi, ki onları söylediğin tak­dirde affedilmemiş günahların affedilsin? dedi ve bu duayı okudu.