Üç Aylar Ve Fazileti

By | 7 Nisan 2015

üç-aylar-ve-faziletiÜç aylar çok önemli zaman dilimleridir. Recep, Şaban, Ramazan ayını kapsayan üç aylık zaman dilimine denir. Bu aylar önemli ve özel aylardır. Bu mübarek üç ay içinde bir çok sırlar ve faziletler saklar. Üç Aylar Ve Fazileti hakkında bir çok ayet, hadir ve bilgi bulunmaktadır.

Üç Aylar Ve Fazileti bu mübarel aylara saygı göstermek, günah işlememek ve ibadet etmekle olur. Bu kutlu zaman dilimlerine karşı duyulacak en hafif saygı, Allah’ın bizlere çizmiş olduğu helal dairesi dışına başımızı uzatmamak şeklinde olacaktır. Başka bir ifadeyle, hayırda aktif olunamıyorsa, en azından masiyette aktif olunmamalı- dır. Bunun bir üst mertebesi ise, hayır işlerinde her zaman­kinden daha fazla koşuşturmak, performansın artarak de­vam etmesidir. Üç Aylar Ve Faziletine ermek için şu ibadetleri yapmalıyız;

–                     Bol bol dua edilmelidir. Zira dua, kulları Allahü Teala- ya yaklaştıran en ulvi bir vasıtadır.

Sonra bol bol Allah’a dua eder, O’ndan isteyeceğini ister, dileklerini, muratlarını O’na arz edersin. Her kulun istek ve dileklerini verecek olan Allahü Teala’dır. Böylece mübarek geceleri en kısa yoldan ihya etmiş ve Allahü Teala rızasına ermiş olursun.

Bu gecenin hürmetine, Rabbimizden bütün Müslümanların bağışlanmalarını dilemeli, böyle mübarek gecelerin hayırla­ra vesile olmasını, kardeşlik ve sevgi ve saygı bağlarının kuvvetlenmesini, İslam âleminin birliğine vesile olmasını ve bütün insanlığın bela ve musibetten uzak olmasını niyaz etmeliyiz.