Topluluk Hakkında Bilgi

By | 3 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

topluluk hakkında

Topluluk Hakkında Bilgi Ayet: “Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.” (Al-i İmran; 104)

Topluluk Hakkında Bilgi Hadis: “İnsanların en hayırlıları benim asnmda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onlardan sonra gelenler. Daha sonra, kendilerinden şahitlik istenmediği hâlde şahitlikte bulunan, hıyanet eden ve kendilerine de güven duyulmayan, adakta bulunup yerine getirmeyen bir nesil gelecektir.” (İmran, Buhâri; 783)

Topluluk Hakkında Bilgi Hikâye:

Müslümanın Duası

“Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk yahut kastımız olmayarak bir günah iş­ledikse, bizi (ondan) hesaba çekme! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yük­lediğin musibetler gibi, bize de ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Güç ye- tiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme! Bizden çıkan günahları affet! Bizi bağışla! Bize merhamet buyur! Sen bizim Mevla’mız, yardımcımızsın. Ar­tık kâfirler topluluğu üzerine bize zafer ve yardım ihsan buyur! Âmin”