Abdest Nedir ?

By | 3 Haziran 2014

hac-umre-seti

abdest nedirAbdest ibadetlerin temelidir denilebilir.Mesela namaz ibadeti için Namaz abdestte başlar denilmiş ve abdestin ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır.Peki bu kadar öneme sahip olan abdest nedir ?

Abdest anlamına gelen vudû kelimesinin lügat manası “güzellik, parlaklık” demektir. Abdest nedir sorusunun ıstılahı manası ise, “belli organların usulüne uygun bir şekilde yıkan­ması ve meshedilmesidir.

Bu organların hangileri olduğu ve hangilerinin yıkanıp, hangilerinin mesh- edilmesi gerektiği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde belirtilmiştir:

“Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi, eller dahil dirsekle­re kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin, aşıklara kadar ayaklarınızı da.” (Mâide Sûresi, 5/6)

Abdest nedir konusu ile ilgili bu Ayet-i Kerime’de bize doğru abdestin tam olarak nasıl olduğunu bildirmiştir.