Tilavet (Okuma) Secdesi İle İlgili Sorular – 3

By | 24 Eylül 2014

tilavet-secdesi-ile-ilgili-sorular1. Mübah bir vakitte okunan secde ayetinin secdesi mekruh bir vakitte yapılabilir mi ?

Mübah bir vakitte okunan secde ayetinin secdesini mekruh bir vakitte yapmak caiz olmaz. Fakat secde ayeti mekruh vakitte okunursa tilavet secdesinin bu vakitte yapılması caizdir.

2. Tilavet secdesinin şartları nelerdir?

Tilavet secdesinin şartları, tahrime (iftitah tekbiri) hariç namazın şartlarının aynıdır. Tilavet secdesinin rüknüise ; alnı yere koymaktır veya bunun yerine geçecek rükû’u yapmaktır. Tilavet secdesinin sünneti de; başlama ve bitirme tekbirleridir.

Hasta olan kimse tilavet secdesini ima ile yapar.

3. Tilavet secdesi ne zaman yapılır?

Tilavet secdesinin en uygun zamanı, secde ayeti okunduğu zamandır. Ancak, o esnada sarhoş, abdestsiz veya cünup olan bir müslümanın işitmesi halinde, o kimselerin abdest aldıktan veya temizlendikten sonra yapmaları gerekir. Zira, tilavet secdesinin edası namazın içinde fevri olarak vaciptir.(hemen yapılması gerekir). Fakat namazın dışında fevri değildir.Tilavet secdesi her ne zaman yapılırsa yapılsın kaza değil eda olur.Kıraat uzun sürdüğü için, tilavet secdesini kasten geciktirmek günahtır.

4. Radyo, TV veya hoparlör gibi cihazlar aracılığı ile duyulansecde ayeti sonucu tilavet secdesi yapmak gerekir mi ?

Hanefi Mezhebine göre: mecnun ve mümeyyiz olmayan sabinin okumas ından secde etmesi lazım gelmez. Yine secde ayetini insanın dışında olan bir şeyden, papağandan veya radyo, gramofon gibi aletlerden dinlendiği zaman da secdeicapetmez.Bun rağmen güzel olanı secde etmektir.

Secde ayetinin tercemesi okunduğu takdirde tilavet secdesi vacip olur.

5. Secde ayetinin mealini okuyana secde etmek vacip olur mu?

Secde ayetinin mealini okuyana da dinleyene de secde etmek vacip olur.

6. Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Namaz dışında tilavet secdesi şöyle yapılır; secde ayeti okunduğunda ayağa kalkılır,kıbleye dönülür, tilavet secdesi yapmaya niyet edilir (kalben; Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya niyet ettim) der, eller yukarıya kaldırılmadan “Allâhuekber” diyerek, rükû yapmadan doğrudan secdeye varılır, secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiyel-a’la” denir. Ve tekbir alarak doğrudan ayağa kalkar, ayağa kalkarken “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel-masîr” der.

Tilavet secdesinde secde, bir defa yapılır ve secdeden sonra ayağa kalkınca selam yoktur. Namazı bozan şeyler tilavet secdesini de bozar ve iadesi gerekir.