Teyemmüm Sadece Toprakla mı olur?

By | 4 Şubat 2015

teyemmum-sadece-toprakla-mi-olur   Teyemmüm yeryüzü cinsinden her şeyle yapılabilir. Bunlar, toprak, kireç, alçıdır. Şayet bunlar yoksa toprak cinsinden olmayan ve üzerinde temiz toz bulunan madde ve eşya üzerine teyemmüm yapılabilir.Teyemmümün ne ile ve nasıl yapılacağı Mâide Sûresinin 6. âyet-i kerimesinde şöyle ifade edilir:

“Eğer hasta olup suyu kullanamayacak halde bulunursanız veya yolculukta olursanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelirse yahut kadınlarınızla temasta bulunmuş olursanız ve bu hallerde su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin ve yüzünüzü ve kollarınızı onunla meshedin.”
Bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:
“Su bulamadığımız zaman toprak bize temizleyici bir vasıta olarak kılındı.”
Âyet-i kerimedeki açık beyandan dolayıdır ki, Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre ve İmam-ı Ebû Yûsuf’a göre teyemmüm sadece toprakla yapılır, başka bir madde ile yapılmaz.Ancak bu meselede Hanefi mezhebinin görüşü şöyledir:

Teyemmüm yeryüzü cinsinden her şeyle yapılabilir. Bunlar, toprak, kireç, alçıdır. Bunun yanında üzerinde toz olmasa bile kum, kiremit, tuğla, taş ve mermerle teyemmüm yapılabildiği gibi, beton, kireç ve çamurla sıvanmış duvar üzerinde de teyemmüm yapılabilir.Bunların dışında üzerinde temiz toz bulunmak ve üzerine el vurulduğunda tozun ele çıkması şartıyla her türlü maden, elbise, mefruşat, odun ve benzeri şeyler üzerine teyemmüm yapılabilir. Bunlarla birlikte, toprak ve toprak cinsinden bir madde bulunduğu takdirde onlara teyemmüm edilir.Şayet bunlar yoksa toprak cinsinden olmayan ve üzerinde temiz toz bulunan madde ve eşya üzerine teyemmüm yapılabilir.