Tevekkül Et ve Güven İçerisinde Uyu

By | 1 Ağustos 2019

Kederli gönüllere, bin bir türlü musibetlere maruz kalan, gözünden hiçbir zaman yaş eksik olmayan kadın­lar. Nice elem ve kederin kendisini daraltmasıyla bile kalbine bir hüzün ve korku girmeyen kadınlar. Çocukla­rını, eşlerini ve ailelerini seven kadınlar. Allah (cc)’ın rı­zası ve kaderiyle mutlu bir şekilde uyuyan, bela ve mu­sibetlere maruz kalmış tüm kadınlar.

Allah (cc), sizlerin tüm sıkıntılarını, kederlerini, üzüntülerini giderecek olandır. Çektiklerinizi, derecele­rinizi yükseltmeye vesile eylesin, yaralarınızı tamir et­sin.

“Sabırla ve namazla Allah (cc)’tan yardım isteyin. Gerçi bu huşu sahibi kimselerin dışındakilere ağır ge­lir.” (Bakara, 45. ayet)

Hz. Ali (ra);

“Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.” demiştir.

Sabrın, seni en yüce ve mualla mevkiiye yükselte­cektir. Çektiğin tüm zorluk ve meşakkatler ötelerde ye­rini bulacaktır. Sen imanın ve itaatin ile sabrını güçlen­direrek zorluğu nimete çeviriyorsun.

Sabrını tevekkül ile daha kuvvetli tutarak, bu zorlu yolda ve anlarda Allah (cc)’ın himayesinde bulunuyor­sun.

Rabbine tevekkül ettiğin sürece uykularını rahat ge­çiriyor ve yaşadığın zorluklarla kalbine bir endişenin girmesine müsaade etmiyorsun.

Sabrına müjdeler var, mücadelene müjdeler var ve tevekkülüne müjdeler var.

Sabredenleri Müjdele.” (Bakara, 155. ayet)