Darlığa Düştüğün An Allah (cc)’a Sığın

By | 1 Ağustos 2019

Bizleri hayat mücadelesi ve Ahirete hazırlık yurdu olan şu dünyada nelerin beklediğini Allah (cc)’tan başka kimse bilemez. Yollar; sandığımızdan çetin, sıkıntılar; beklediğimizden uzun ve dertler; gördüğümüzden daha ızdıraplı olabilir.

Bir işin sonunun ne olacağını yahut bizler için neler getireceğini bizler asla kestiremeyiz. Sonu hayır olan bir işte bizlere meşekkatler yazılmış, imtihana tabii tutu­luyor olabiliriz. Evvela bilmeliyiz ki; bize her ne uğru- yorsa Allah (cc)’ın izni ile meydana gelmektedir. Allah (cc), hayır ve şerri yaratandır. Bunu bilmek bizim iman esaslarımızdandır. Bunun dışında bir şey düşünmek, fı- kirde bulunmak bizleri Allah (cc) muhafaza etsin isyana düşürebilir.

“… Kim Allah (cc)’dan korkarsa, Allah (cc) ona bir çıkış yolu ihsan eder…” (Talak, 2. ayet)

Ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Bizi bu kadar üzen ve derde koyan olayla ilgisiz nasıl kalmalıyız?

Bize sıkıntıyı veren ve sonunun ne olacağını yani gaybleri bilen Allah (cc)’a gereği gibi sığınmalı, O’ndan hakkı ile korkmalıyız.

Selamete ulaşmak için çokça dua etmeli, isyana ve küfranı nimete düşmekten yine O’nun kudretine sığınmalıyız.

Teslimiyet Allah (cc)’a teslimiyettir. Aksi halde olay­ların ve sıkıntıların kendisine teslim olmamalıyız. Doğ­ru ve hak olan işlerimizde gayret göstermeli, mücadele etmeli ve işimizi Allah (cc)’a havale etmeliyiz. Karşımı­za çıkacak şerli mahlukattan, onları yaratan Rabbimizin merhametine sığınmalıyız.

Selamete kavuşacağın gün yakındır Allah (cc)’ın iz­ni ile…