Tefriciye Salavatı Niçin ve Hangi Niyetle Okunur?

By | 5 Şubat 2015

tefriciye-salavati-nicin-ve-hangi-niyetle-okunurOkunması ve fazileti büyük olan bu salavât-ı şerife esas itibariyle bir duadır. Aynen salât-ı münciye gibi okunmasında büyük sevap olan bir salavattır. Bu çeşit duaların hem maddî hayatımız, hem de uhrevî istikbalimiz için şüphesiz pek çok fayda ve tesirleri vardır.
“O alât-ı nâriye” olarak bilinen salavât-ı şerifenin Arapça olarak okunuşu şöyledir:

“Allahümme salli salâten kâmileten ve s ellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedi’nillezî tenhallü bihi’l-ukadü ve tenfericü bihi’l-kürabü ve tükdâ bihi’l-havâicü ve tünâlü bihi’r-regâibü ve hüsnü’l-havatimi ve yüstes- ka’l-ğamâmü bi-vechihi’l-kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihî fi-külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma’lûmin lek.”

Meâli de şöyledir:

“Allah’ım, sayesinde çözümsüz işlerin çözüldüğü, sıkıntıların dağıldığı, ihtiyaçların karşılandığı, isteklerin elde edilerek güzel bir sonla dünyadan göçme bahtiyarlığına erişildiği ve mübarek yüzü suyu hürmetine buluttan yağmur inmesi için Sana dua edildiği Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve ashâbma, her göz açıp kapamada ve her nefeste sonsuz ilminle bildiğin şeyler sayısınca mükemmel bir salât ve eksiksiz bir selâm eyle.”
Okunması ve fazileti büyük olan bu salavât-ı şerife esas itibariyle bir duadır. Aynen salât-ı münciye gibi okunmasında büyük sevap olan bir salavattır. Bu çeşit duaların hem maddî hayatımız için, hem de uhrevî istikbalimiz için şüphesiz pek çok fayda ve tesirleri vardır.

Birçok ihtiyaç ve arzu bu duanın vakti ve zamanıdır. Okunur, Cenab-ı Haktan tesirinin yaratılması ve istenen şeyin meydana gelmesi için niyazda bulunulur.

Şayet vakti “kazâ” olmuş, şartlar yerine gelmişse, duânın aynısı kabul olunur, istenen ihtiyaç da verilir. Fakat bilemediğimiz, aklımıza gelmeyen bazı hikmetlerden dolayı istediğimizin aynısının verilmesi
uygun değilse; verilse bile zararımıza olacaksa, bunun için bir sıkıntı ve üzüntüye kapılmamalıdır.
Kur’ân-ı kerimin şu âyetleri bu hususta İlâhî takdirin karşısında en büyük tesellisi olmalıdır:
“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onlara hem kız, hem erkek çocuklarını bir arada verir. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi bütünüyle bilendir. Her şeye gücü yetendir.”

Bunun için Allah’tan hakkımızda hayırlı olan ne ise onu istemeli. Dua ederken bu hususu dikkatten uzak tutmamalıdır.