Tefekkür Nedir ?

By | 27 Mayıs 2014

hac-umre-seti

tefekkür nedirTefekkür Nedir ile ilgili açıklayıcı Ayet şöyledir ;  “Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz?” (Nahl; 17)

Tefekkür Nedir ile ilgili açıklayıcı Hadis şöyledir : Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır!

Tefekkür Nedir ile ilgili Hikâye:

Uyanık Kalple Tefekkür

Bediüzzaman tefekkür hakkında der ki; “Tefekkür soğuk ve donuk gafleti eriten bir nurdur, dikkat, karanlık, kuru vehimleri yakıcı ateştir. Kendi nefsinde tefekkür ettiğin vakit, (Batın) ismi gereğince aralıklı ola­rak derinlere dal! Dünyayı tefekkürde ise, (Zahir) ismi gereğince süratle geç! Derinlere inme! Uyanık kalple bir saat tefekkür etmek, gaflet için­de bir sene ibadet etmekten hayırlıdır.”