Ölüm Hakkında Bilgi

By | 27 Mayıs 2014

kuran

ölüm hakkında bilgi

Ölüm hakkında bilgi – Ayet: “Her nefis ölümü tadacaktır.” (Al-i İmrân; 185)

Ölüm hakkında bilgi – Hadis: “İnsan iki şeyden nefret eder: Ölüm ve az mal. Oysa ölüm mü’min için, fitneden, kargaşadan daha iyidir ve az malın hesabı da az ve kolay olur.” (Mahmud’darı (ra) Ahmed)

Ölüm hakkında bilgi – hikâye: “O Beni İstedi”

Cüneyd-i Bağdadî bir kış gününde bir mecûsînin kuşlara yem dağıt­tığını görür ve aralarında şöyle bir konuşma geçer:

“Sen hayır yapıyorum diye kendini boşuna aldatıyorsun. Allah ev­velâ imanı farz kılmış, geri kalan hayır-hasenatı ondan sonra emretmiş­tir. İman etmedikçe senin bu yaptığın iyilik Allah indinde makbule geç­mez.”

“Ben de biliyorum kabul olunmayacağını. Fakat Allah bu yaptığımı görmez, bilmez mi?”

“Elbette görür ve bilir.”

“Öyleyse o da bana yeter.” der ve bildiğine devam eder.

Aradan zaman geçer. Cüneyd-i Bağdadî bir hac mevsiminde Mescid-i Haram’ı tavaf ederken bir adamın ellerini açmış Allah’a yalvar­makta olduğunu, hatta gözlerinden sel gibi yaşlar akıttığını görür. İyice dikkat eder, o zâtın karlı bir havada kuşlara yem veren mecûsî olduğu­nu anlar. Tavaftan sonra yanına yaklaşıp hemen kollarından yakalar. Mecûsî de onu tanır ve şöyle der: “İşte Allah gördü ve bildi” deyip kelime-i şehadet getirip ruhunu oracıkta teslim eder.

O anda Cüneyd-i Bağdadî’ye Allah tarafından şöyle hitap olunur:

“Ya Cüneyd! Sen Beytimi arzu ederek geldin, ona kavuştun. O ise Beni arzu ederek geldi, Bana kavuştu.”