Tedavi Amaçlı Şarap Kullanmak

By | 5 Kasım 2014

icki• Simâk’dan rivayet olunduğuna göre; Tarik b. Süveyd, Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-’e, (tedavi için) şarap (kullanmayı) sormuş, (Hz. Peygamber) onu bundan) nehyetmiş. Sonra o (bunu) Hz. Peygamber’e (tekrar) sormuş. (Hz. Peygamber) onu (yine) nehyetmiş. Sonra o, Hz. Peygamber’e:

Ey Allah’ın Peygamberi, şarap gerçekten şifadır, demiş. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- de:
“Hayır, (o şifa değildir) fakat hastalıktır” buyurmuş.

• Ebu’d-Derdâ’dan rivayet olunduğuna göre, Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-:

“Kuşkusuz Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Binaenaleyh (Allah’ın yarattığı bu şifalı ilaçlarla) tedavi olmaya çalışınız, (fakat) haramla tedavi olmaya kalkışmayınız” buyurmuştur.

Açıklama:

Bu bab tedavi olmak için yenilip içilmesi İslam’a göre kötü sayılan maddelerden yapılmış ilaçları kullanmanın caiz olmadığını belirten hadisleri ihtiva etmektedir.

Hattâbî’nin dediği gibi yenilip içilmeleri dinen kötü sayılan şeyler iki kısımdır:

1) Pis olan şeylerdir. Bilindiği gibi pis olan şeyler tümüyle kötüdür. İçilmesi haram kılınan şarap gibi maddeler bunların en açık örneğini teşkil ederler.

2) Tadları insan tabiatına uygun düşmeyen ve yenilip içilmeleri çok zor olan maddeler. İnsan tabiatı bunlardan hoşlanmadığı için kötü sayılmış ve yenilip içilmeleri yasaklanmıştır.

Nitekim İmam Ahmed bu gibi hadis-i şeriflere dayanarak haramla veya içinde haram bulunan bir ilaçla tedavi olmanın haram olduğunu söylemiştir.