Yatsı Namazının Sünneti

By | 5 Kasım 2014

yatsi-namazinin-sunnetiAbdullah b. Muğaffel el-Müzenı (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Her iki ezan arasında bir namaz vardır’ buyurdu. Bunu üç defa tekrarladı. Üçüncüsünde ise: ‘Dileyene’ buyurdu.”
Hattâbî’nin ifadesine göre; metinde geçen “iki ezân”dan birisi ezân, diğeri de kamettir. Araplar, dile kolay geldiği için iki ayrı ismi tağlib yoluyla tesniye siğasıyla ifade ederler. Kara olmadıkları halde su ve hurma için “Esvedeyn” (iki kara), Ebu Bekr ve Ömer için “Ümerân” (iki Ömer), güneş ve ay için “kamereyn” (iki ay) demeleri gibi.
Hadisin metninde geçen “namaz” kelimesi, nafile namaz anlamında kullanılmıştır. Hadîste geçen “dileyen kimse için” kaydı, bu namazdan maksadın nafile namaz olduğunu gösterdiği gibi, namaz kelimesinin nekre olarak gelmiş olması da ezân ile kamet arasında belli bir nafilenin değil, bütün nafilelerin kılınabileceğine işaret etmektedir.
Hanefilere göre, ezân ile kamet arasının ne kadar ayrılacağı meselesinde görüş ayrılığı vardır.
Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti için bu hadis delil getirilmiştir.

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ’le birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra iki rekat, Cumanın farzından sonra iki rekat, akşamın farzından sonra 2 rekat ve yatsının farzından sonra iki rekat namaz kıldım.”