Tasdik Veya Tekzib Edilemeyen İsrâîliyyat

By | 27 Ekim 2014

tasdik-veya-tekzib-edilemeyen-israiliyyatBu tür isrâîliyyat belki de tasdik veya tekzîb edilemeyişinden dolayı İslâmî olan eserlerde ve özellikle tefsirlerde geniş yer tutmuştur. Hemen şunu belirtelim ki, tasdik veya tekzîb edilemeyen bu tür isrâîliyyata da asla müslümanların ihtiyacı yoktur. Hemen baştan sona, lüzumsuz söz kalabalığından, hayal mahsûlü efsânelerden ibarettir. Üstelik kitaplarımızda bu haberlerin isrâîliyyat olduğu, yani yahûdî veya hıristiyan çevrelerden veya onların mukaddes kitaplarından aktarıldığı da çoğu defa belirtilmemiştir. Bunun çok kötü bir neticesi olarak, İslâmî olan pek çok şey ve bu arada İslâm’ın ikinci kaynağı durumunda olan isterse muttefekun aleyh olsun hadîsler bir tarafa atılmış ve kitapları doldurmuş olan bu hurafeler İslâm nâmına asırlardan beri yazılmış, okunmuş, okutulmuş ve kürsîlerden bir hakîkatmiş gibi müslüman cami’aya anlatılmış; cemaatler bunlarla ağlatılmış ve coşturulmuştur.