Talak (Boşanma) ile İlgili Sorular – 2

By | 1 Ekim 2014

talak-bosanma-ile-ilgili-sorular1. İddet nedir?

Kocanın ölümü, boşanma veya fesih ile evlilik sona ermişse yahut taraflar arasında fasit bir nikah akti yapılmış ve buna bağlı olarak beraber olmuşlarsa veya şüphe ile cinsi ilişki olmuşsa kadın açısından yeni bir evlilik yapamayacağı (bekleyeceği) belli bir süre söz konusudur ki buna iddet denir. Kadın bu süre içinde yeni bir evlilik yapamaz. îddet, bir taraftan kadının hamile olup olmadığının şüphe ve dedikoduya meydan bırakmayacak şekilde anlaşılmasını sağladığı gibi, bir taraftan da ayrılan eşlere yeniden bir araya gelme hususunda düşünme ve değerlendirme fırsatı sağlar. Ölüm haliyle boş olma durumunda ise, aile arasındaki saygı ve bağlılığın ifadesi olur.

2. Ölüm iddeti süresi ne kadardır?

Kocası ölen ve hamile olmayan kadının iddeti; dört ay, on gündür. Bu süre dolmadan bir başkasıyla evlenemez. Kocası ölen hamile bir kadınını iddeti ise; belli bir süreye bağlı olmaksızın doğumunun gerçekleşmesiyle sona erer.

3. Boşanma iddeti süresi ne kadardır?

Hamile olmayan sağlıklı kadınlar, boşanma iddeti bakımından ay hali görenler ve ay halinden kesilmiş olanlar olarak ikiye ayrılır. Herhangi bir hastalık sebebiyle düzensiz âdet görenler veya iki âdet arasındaki müddet uzun sürenler için durum değişmektedir.

Kadın, boşandığı zaman eğer hamile değilse ve âdet görüyorsa; üç âdet hali’nin, âdetten kesilmişse üç ay’m bitimiyle sona erer. Kadın âdet halinde iken boşanmışsa, o âdet sayıya dahil değildir.

Zifaf ve halvet olmadan meydana gelen boşanmalarda iddet yoktur.

4. Mektup veya yazı ile boşanma olabilir mi?

Boşanma, söz ile olduğu gibi, yazı, mektup, işaret (dilsizler için) ve diğer haberleşme vasıtalarıyla da olabilir. Ancak bu vasıtaları kullanan kişinin, gerçekten boşanma yetkisi olan kişi olduğunun kesinlikle tespit edilmesi gerekir.

5. Boşanma yetkisi kadına verilebilir mi?

Esasta boşanma yetkisi, erkeğindir. Ancak, nikah akti sırasında boşanma yetkisini kadın da alabilir. Bunun için de; nikah kıyılırken, şahitlerin huzurunda, kadının, erkeğe: “Boşanma yetkisi elimde olmak şartıyla kendimi seninle evlendirdim” demesi, erkeğin de aynı minval üzere: “Boşanma yetkisi senin elinde olmak üzere seninle evlendim” diye, bunu kabul etmesi gerekir.

6. Bir kadın, nikahının feshi için gaib olan kocasını ne kadar bekler?

Bir kadın kocasını kaybeder, nerede olduğu bilinmezse dört yıl bekler, sonra dört ay on gün oturur, sonra nikahı başkasına helal olur.