Tag Archives: talâk boşanma

Talak (Boşanma) ile İlgili Sorular – 2

1. İddet nedir? Kocanın ölümü, boşanma veya fesih ile evlilik sona ermişse yahut taraflar arasında fasit bir nikah akti yapılmış ve buna bağlı olarak beraber olmuşlarsa veya şüphe ile cinsi ilişki olmuşsa kadın açısından yeni bir evlilik yapamayacağı (bekleyeceği) belli bir süre söz konusudur ki buna iddet denir. Kadın bu süre içinde yeni bir evlilik… Read More »

Talak (Boşanma) ile İlgili Sorular

1.Talak (Boşanma) ne demektir, anlamı nedir? Talak (Boşanma): Şer’an, nikah akdini, lafz-ı mahsuse ile (özel sözlerle) ortadan kaldırmaktır. 2. Talakın rüknü nedir? Talak’ın rüknü; erkeğin, karısına hitaben “sen boşsun” demesi veya buna benzer bir söz söylemesidir. Kadının, kocasının rızası olmadan boşanma imkanı sınırlıdır. Bazı şartlarla boşanma hakkı kadına da verilmiştir. Evlenirken veya daha sonra, talak… Read More »