Taksitli Alış-Veriş Caizmidir ?

By | 24 Aralık 2013

taksitli alış verişTaksitle eşya almanın faiz olduğunu söyleyen yoktur. Faiz, tak­sitli satışlardaki vade farkında söz konusu olabilir. Yalnız her vade farkının faiz olmadığı da bilinmelidir. Buna göre vadeli satışlardaki muhtemel durumları şöylece maddeleyebiliriz:

  1.  Fiyat farkı olmadan, ödeme süresi belli taksitli satış: Bu herkese göre caizdir.
  2.  Peşin, mesela bin liraya satılırken, müşteriye peşin mi, vadeli mi istiyorsun diye sorduktan sonra, vadeli istediğini öğrenince, bin ikiyüz lira diyerek yapılan ve ödeme süresi bilinen vadeli satış: Bu da herkese göre caizdir.
  3.  Peşin, mesela bin lira, altı ay vadeli bin ikiyüz lira deyip, söz­leşme sırasında birinde karara varılan, böylece ödenecek miktar da, zaman da belli olan vadeli satış: Çoğunluğa göre caizdir.
  4.  Peşin bin lira, vadeli bin ikiyüz lira, deyip, hangisine karar veril­diği belirtilmeden kabul edilen vadeli satış: Herkese göre haramdır.

Geciktiğin her ay için, yüzde, mesela beş ödersin, şeklinde, sü­resi ve dolayısıyla fiyatın tamamı bilinmeyen vadeli satış: Herkese göre haramdır