Aslan Burcu

By | 24 Aralık 2013

Güneş bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Ağustos tarihine kadar kalır.

aslan burcu

Arslan burcunun dostu İkizler burcudur. Bu burcun yıldızı Güneş’tir. Güneş’in madeni altındır.

Arslan burcunun tesiri altında doğanlar bu burcun cömertliğini, parlaklığını ve iyiliğini nefislerinde taşırlar. Güneşin tesiri altında olanlar münakaşa kabul etmezler. Mağrurdurlar. Şeref, haysiyet, izzet-i nefs ve insanlık duyguları pek yüksektir.

En büyük bir menfaat karşısında bile, benliklerinden, gururlarından en küçük bir fedakârlıkta bulunmazlar, kimseye boyun eğmedikleri gibi ona buna dalkavukluk etmekten, yaltaklanmaktan da nefret ederler. Kendilerine düşmanlık yapmak isteyenleri ve hasımlarmı gururları ve azametleri ile eritirler. Her ne pahasına olursa olsun küçüklüğe düşmezler. Hayatları çok sade geçer. Herkese iyilik etmek isterler. Kendilerinden küçüklere karşı merhametli, büyüklere karşı saygılıdırlar. Ekseriyetle içlerine kapalı insanlardır.

 

Hislerini açığa vurmaktan çekinirler. Teşkilatçı bir ruha maliktirler. Gerek memuriyet ve gerekse iş hayatında kısa zamanda parlayarak ilerleyebilirler. Cesur ve atılgandırlar.

Bilhassa medenî cesaretleri çok yüksektir. Politika sahasına atıldıkları zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler. İçlerinden yüksek kumandanlar ve büyük edipler çıkar.

Aşkta sadık, vefakar ve dürüsttürler. Karşılarındakinden de aynı sadakat ve dürüstlüğü beklerler. Bu mukabeleyi görmezlerse çok bedbaht olurlar. Eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammül edemezler ve derhal boşanıp ayrılırlar. Evlilik hayatında gerek karı olarak, gerek koca olarak kusursuzdurlar. Kendileriyle evlenenleri muhakkak surette bahtiyar ederler. Sonra da çok şanslıdırlar. Talih oyunlarında ekseriya kazanırlar.

Güneş Yıldızının insanlar üzerindeki etkileri ve bunların evsaf-ı mümevvizesi

Şemsi tip; bademi yüz hattı müstakimlerden mürekkep bir çehre. Hafif ve kıvrımlı köşeler, kemik ve adalelerin keskinliklerim izale eden hafif ve yumuşak etler. Hafif limon rengine çalan bir beniz, yüz sakin ve necip, ağırbaşlı, alın yüksek ve kemerimsi, gözler tatlı ve aynı zamanda ciddi, göz bebekleri benekli, kirpikler uzun, burun zayıf ve kemerli, çene ince, ağız orta, dudaklar az kalınca ve renkli, çene yuvarlak ve ileri, boy orta, vücut kılsız, mütenasibülendam ve güzel, böğürleri içeri doğru, kemikli, erkeklerde az çıkmış güzel bir sakal, yüzde az çizgi, mutedil ve ölçülü adımlar, saç kıvırcık, ince ve ipek gibi yumuşak, ses berrak ve şehvetli, gözler açık, kestane rengi, biçimli, mütebessim ve nemnaktır. Mütenasip bir surette mukavves kaslıdırlar.

Ahlakları:

Güneş yıldızının başlıca vasıfları: Kuvvet, şiddet, gazab, his ve rikkat, haya, iffet, servet ve zekadır. Bu yıldızın tesiri altında bulunanlar, baş olmaya, emir ve tahakküme mail olurlar. Büyük aşklara müsait değillerdir. Kendileri için yaşarlar.

Onun için hayatlarında, dostluklarında, ailede, hayli bedbaht olurlar. Kıskançtırlar. Yüksek bir zeka sahibidirler. Her şeyi anlarlar. Fakat hiçbir şeyde ihtisas edinmeye kabiliyetleri yoktur, İzdivaçta da mesut edemezler ve mesut da olamazlar. Derin merbutiyetler edinemezler. Kıskançlık ve şüphelerini sık sık izhar ederler. Bu histen kurtulamazlar.