Borçlarda Enflasyon Farkı Alınmalımıdır?

By | 23 Aralık 2013

Verilen borcun üzerinden bir yıl gibi bir zaman geçmekle enf­lasyonun sebep olduğu değer farkını almak caiz midir?

İmam Ebu Yusuf’a göre caizdir, diğerlerine göre caiz değildir.

Günümüzde olduğu gibi enflasyonun her yıl, hatta hergün paranın reel değerinin/satmalma gücünün büyük ölçüde aşındırdığını he­saba katarsak, selim vicdanlar, bu konuda Ebu Yusuf’un görüşüne katılırlar.

Bazı alimler de Hanefî mezhebine göre fetvanın sadece bu­nunla verilmesi gerektiğini söylerler.

Bunu belirlemede en sıhhatli ölçü ise altındır. Ancak en iyisi, meselenin çözümünü sona bırakma­dan, borç verirken altın olarak verip yine altın olarak alacağını söy­lemektir. Bu, herkese göre caizdir.

Ancak son zamanlarda altın dahi enflasyona yenilir olmuştur. Bu yüzden verilen değer başka yollarla hesaplanmalıdır.

Mesela DİE nin tespitlerine itibar edilebilir.

borç