Taklit Yapmak

By | 8 Temmuz 2014

kuran

 

taklitÂişe radıyallâhu anhâ şöyle dedi:

-Ey Allah’ın Resûlü! Safiyye’nin şöyle şöyle oluşu sana yeter, dedim. Ravilerden biri, bu sözle Hz. Âişe’nin, onun kısa boylu oluşunu kastettiğini söylüyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

– “Ey Âişe! Öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denize karışsa idi onun suyunu bozardı” buyurdu.

Âişe dedi ki, ben bir başka gün de kendisine bir insanın durumunu takliden hikâye etmiştim. Bunun üzerine de Hz. Peygamber:

– “Bana dünyanın en kıymetli şeylerini verseler, ben yine de bir insanı hoş­lanmayacağı bir şekilde taklid edip anmayı kesinlikle istemem” buyurdu.

Açıklama:

Peygamber Efendimiz’in muhterem eşleri annelerimiz -Allah hepsinden razı olsun- bütün faziletlerine rağmen nihayet birer insan idiler. İnsanlık gereği dav­ranışlarda bulunmaları da pek tabiîdir. Üstelik onlar birden fazla kuma ile Hz. Peygamber’i paylaşmak ve günlük hayatı sürdürmek durumunda idiler. Birbirle­rini şu veya bu ölçüde kıskanmaları, kadın psikolojisi çerçevesinde davranmaları asla yadırganmamalıdır. Onların bu tür davranışları ümmetin hanımlarının eğiti­mine yönelik esasların belirlenmesine ve tedbirlerin alınmasına sebep olmuştur. Hadisimiz de bu durumun güzel bir örneğidir.

Âişe vâlidemiz, kuması Safiyye anamızı, boyunun kısalığını söz konusu ede­rek Efendimiz’in huzurunda çekiştirmiş, gıybetini yapmıştır. Bu hatasını da bize yine Âişe vâlidemizin kendisinin haber vermesi ne kadar dikkat çekicidir. Fazilet ve büyüklük işte buradadır. Efendimiz onun Safiyye validemiz hakkında söyle­diği sözün, gerçeğe uygun olsa bile, onu yermek maksadıyla söylediği için aslâ doğru olmadığını, “Ey Âişe! Öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz, su olup da kos­koca bir denize karışacak olsaydı, denizi ifsad ederdi” buyurarak çok çarpıcı bir şekilde ifade etmiştir. Efendimiz’in bu sözleri, tek bir kelime ile de olsa, başkasını gıybet etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu ortaya koymaktadır.

• Âişe vâlidemiz Allah ondan razı olsun, bir başka gün bu defa bir başka kişinin hal ve hareketini Hz. Peygamber’e taklid ederek anlatıyor. Bu durum kar­şısında da Efendimiz, Âişe vâlidemizi, “Bana dünyayı verseler ben, asla bir insanı hoşlanmayacağı bir şekilde taklid ve tavsif etmezdim” buyurarak ikaz etmiştir. Hiç şüphesiz Efendimiz’in bütün bu ikazları, Âişe validemizin şahsında bütün ümmete yöneliktir. Hepimiz için uyarıdır.