Tag Archives: taklit yapmak günah mı

Taklit Yapmak

  Âişe radıyallâhu anhâ şöyle dedi: -Ey Allah’ın Resûlü! Safiyye’nin şöyle şöyle oluşu sana yeter, dedim. Ravilerden biri, bu sözle Hz. Âişe’nin, onun kısa boylu oluşunu kastettiğini söylüyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber: – “Ey Âişe! Öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denize karışsa idi onun suyunu bozardı” buyurdu. Âişe dedi ki, ben bir… Read More »