İnsanların Gizliliklerini – Özelliklerini Araştırmak

By | 8 Temmuz 2014

feraceler

 

kimbuadam“Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın.”

Açıklama:

Mü’minler arası ilişkilerde dikkate alınması gerekli kurallar arasında, insanla­rın ayıp ve kusurlarının araştırılmaması, gizli kalmış şeylerin peşine düşülmeme­si, gereksiz bir dedektif merakı ve eğilimi gösterilmemesi, röntgencilik ve casusluk yapılmaması da yer almaktadır. İnsanların gizli kusur ve ayıplarının araştırılması­na, aşırı ve hatta gereksiz merak anlamında tecessüs denilmektedir. Her ne kadar hadis metinlerinde, önemine işâret için ayrıca tehassüs kelimesiyle ifâde edilmiş­se de gizli konuşmaların dinlenmesi, tecessüse dâhildir. Her ikisi de haramdır.

“Birbirinize haset etmeyin, kin tutmayın. Başkalarının ayıplarını araştırma­yın, konuştuklarını dinlemeyin, müşteri kızıştırmayın. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.”

Hadislerden Öğrendiklerimiz:

1. Ayıp ve kusur araştırmak ayıp, günah ve haramdır.

2. Duyulması istenilmeyen sözleri gizlice dinlemek yasaklanmıştır.

3. Müslümanlara karşı hüsnüzan beslemek, sûizanda bulunmamak gerekir.

4. Kardeşliğe ve kardeşlik hukukuna ters düşen söz ve davranışlardan özenle kaçınılmalıdır.

5. Hz. Peygamber’in, “Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz!” çağrı ve uyarısı, mü’minler arası ilişkileri düzeltmeye çağrıdır.

6. İslâmiyet, beşerî ilişkileri son derece gelişmiş dost bir müslüman toplum oluşturmayı istemektedir.

7. İnsan, kalbini değişik düşüncelerden alıkoyamazsa da dilini kesin ve doğ­ru olmayan sözden, bedenini de birtakım zanlara dayalı davranışlardan koruya­bilir.

« Muâviye radıyallâhu anh şöyle dedi: Ben Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem ’in şöyle buyurduğunu işittim:

“Müslümanların ayıplarının, gizli durumlarının peşine düşer, araştırmaya kalkışırsan, onların ahlâkını bozarsın veya onları buna zorlamış olursun.”