Tag Archives: vacip nedir kısaca anlamı

Vacibin Hükmü Nedir?

Vâcibin hükmü de, farz gibidir. Yani, işlenmesi halinde sevab, terkinde ise azab vardır. Ancak îtikad bakımından vâcib, farz gibi değildir. Vâcbi inkâr eden dinden çıkmaz. Fakat dinde olan bir emri inkâr ettiği içi’ bid’at işlemiş ve günaha girmiştir. Vacibi unutarak veya kasten terk ede’ daha sonra kaza etmekle mükelleftir. Mesela, vitir namazını kaçıran deha sonra… Read More »