Tag Archives: vacip nedir resimleri

Vacibin Hükmü Nedir?

Vâcibin hükmü de, farz gibidir. Yani, işlenmesi halinde sevab, terkinde ise azab vardır. Ancak îtikad bakımından vâcib, farz gibi değildir. Vâcbi inkâr eden dinden çıkmaz. Fakat dinde olan bir emri inkâr ettiği içi’ bid’at işlemiş ve günaha girmiştir. Vacibi unutarak veya kasten terk ede’ daha sonra kaza etmekle mükelleftir. Mesela, vitir namazını kaçıran deha sonra… Read More »

Vâcib Nedir?

Sözlükte “sabit, lazım, var ve gerekli olan şey” anlamına gelir. Istılahi manası ise fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre farz ile eş anlamlıdır. Hanefî uleması farz ve vacip diye ikili bir ayırım yapmışlardır. Hanefîlere göre vacip, yapılmasının gerekliliğini ifade eden deliller, farz kadar kuvveti: ve açık olmayan vazifelere denir. Vaciplerin de farzlar gibi kesin olarak yapılması gerekir.… Read More »