Tag Archives: umre nedir

Umre Nedir

Müminler bazı nedenlerde dolayı Umre nedir şeklinde sorular sormaktadırlar. Umre, Müslümanlar için kutsal kabul edilen Mekke ve Medine’nin ziyaretidir. Hac mevsimi dışında kutsal toprakları ziyaret etmek için Umregerçekleştirilmektedir. Bu sayede müminler, Hacca gidemedikleri için hasret kaldıkları topraklara Umre vasıtasıyla varabilmektedir. Umre, farz bir ibadet olmasa bile Hanefilik mezhebinde sünnettir ve uygulanılması makbul görülmektedir. Umre de tıpkı Hac ibadeti… Read More »

Umrenin Rükün ve Sünnetleri Nelerdir?

A) Umrenin Rükünleri Umrenin üç rüknü vardır: 1. İhrama girmek. 2. Beytullah’ı tavaf etmek. 3. Safa ve Merve arasında sa’y etmek. B) Umrenin Vâcibi Umrenin tek vâcibi olup bu, yalnızca saçını tıraş etmektir. C) Umrenin Sünnetleri Umrenin sünnetleri şunlardır: • İhrama girmeden önce boy abdesti almak. • Dualar. • Tavaf ve sa’y için belirlenmiş olan… Read More »

Umre İbadetinin Uygulamalı Anlatımı

Umrenin yapılışı şöyledir: Umre yapacak kişi, boy abdesti alıp güzel koku süründükten ve iki rekat namaz kıldıktan sonra, yukarıda sayılan ihrama girme sınırlarından birinde ihrama girer. Beytullah’ı yedi kez tavâf eder; Safâ ile Merve arasında sa’y eder. Sonra saçını tıraş eder veya kısaltır. Sonra yanında hedy kurbanı getirmemiş ise ihramdan çıkar. Umre yapmaya niyet eden… Read More »

Umre ile İlgili Sorular – 3

1. Umre yapmanın hükmü? Şartlarına haiz olan her müslümanın ömründe bir defa umre yapması Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre “sünnet-i müekkede”, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre “farzdır”. 2. Umrenin şartları nelerdir? Umrenin şartları şunlardır: 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı olmak (deli olmamak). 3. Erginlik çağma ulaşmış olmak. 4. Hür olmak. 5. Azık, yiyecek ve binek… Read More »

Umre ile İlgili Sorular – 2

1. Umrenin yapılışı özetle nasıldır? a) Umrenin yapılışı özetle şöyledir: Mekke’ye Mikat denilen yerlerin dışından gelenler (Türkiye ve başka ülkelerden gelenler), Mikat mahalline ulaştıkları zaman ihrama girerler. Daha önce, hatta memleketlerinde ihrama girmeleri de mümkündür. Uçakta da ihrama girilebilir. İhrama girerken şunlara uyulur: îhrama girmeden önce gerekli temizlik yapılır. Mümkünse gusledilir. Bu mümkün olmazsa abdest… Read More »

Umre ile İlgili Sorular

1. Umre ne demektir? Umre; lügatta ziyaret etmek anlamınadır. Dini kavram olarak ise; yılın uygun her hangi bir zamanında ihrama girip Kabe’yi tavaf ettikten sonra Safa ile Merve arasında sa’y etmek ve tıraş olmaktan ibarettir. 2. Özetle umrenin yapılışı nasıldır? Umrenin yapılışında özetle şu sıra takip edilir: İhrama girilir. Telbiye, tekbir, tehlil ve salavât getirilerek… Read More »