Umre ile İlgili Sorular – 3

By | 30 Eylül 2014

hacci-vasiyet-etme-ve-nezredilen-hac1. Umre yapmanın hükmü?

Şartlarına haiz olan her müslümanın ömründe bir defa umre yapması Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre “sünnet-i müekkede”, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre “farzdır”.

2. Umrenin şartları nelerdir?

Umrenin şartları şunlardır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı olmak (deli olmamak).

3. Erginlik çağma ulaşmış olmak.

4. Hür olmak.

5. Azık, yiyecek ve binek yönünden umreye gitmeye güç yetirmek.

3. Umrenin edasının şartları nelerdir?

Umrenin edası için şu şartlar gerekir:

1. Vücutça sağlıklı olmak.

2. Hapis veya umreden men edecek her hangi bir engel bulunmamak.

3. Yol güvenliğinin olması.

4. Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış olan kadınların iddet süreleri bitmiş olması.

5. Kadınların yanlarında nikahlı eşleri veya ebedî olarak nikah düşmeyen mahremlerinden birinin bulunması.

4. Umrenin farzları nelerdir?

Umrenin farzları ikidir:

1. İhram (Hanefılere göre şart, Şafiîlere göre rükündür).

2. Tavaf (Umrenin rüknüdür).

5. Umrenin vacipleri nelerdir?

Umrenin vacipleri ikidir:

1. Safa ile Merve arasında sa’y etmek.. (Sa’ym en az dört şavtmı yapmak).

2. Sa’y tamamlandıktan sonra tıraş olmak veya saçları kısaltmak.

6. Umrenin âdâbı nelerdir?

1. Yola çıkmadan önce vadesi gelmiş borçları ödemek.

2. Umre hakkında bilgi edinmek.

3. Tevbe istiğfar etmek.

4. Helalleşmek.

5. Geçmiş ibadetlerini kaza etmek.

6. Gösteriş ve büyüklenmekten uzak, mütevazi olmak.

7. İyi bir yol arkadaşı seçmek.

8. Yolculuğa çıkarken ve döndükten sonra evinde iki rekât namaz kılmak.

9. Yolculuğa çıkarken, Ayetelkürsî, İhlas, Müavvizeteyn gibi Kur’an’dan sureler okumak.

10. Yolculuk esnasında kimseyi incitmemek.

11. Boş işlerle uğraşmamak, zamanını; zikir, teşbih, dua ve Kur’an okuyarak geçirmek.

12. İhrama girince ihram yasaklarından sakınmak. (İhramın yasakları ve yasak olmayanları, hac suresindeki gibidir).