Umre ile İlgili Sorular

By | 30 Eylül 2014

hacci-vasiyet-etme-ve-nezredilen-hac1. Umre ne demektir?

Umre; lügatta ziyaret etmek anlamınadır. Dini kavram olarak ise; yılın uygun her hangi bir zamanında ihrama girip Kabe’yi tavaf ettikten sonra Safa ile Merve arasında sa’y etmek ve tıraş olmaktan ibarettir.

2. Özetle umrenin yapılışı nasıldır?

Umrenin yapılışında özetle şu sıra takip edilir:

İhrama girilir.

Telbiye, tekbir, tehlil ve salavât getirilerek Ka’be’ye varılır.

Ka’be tavaf edilir.

Tavaftan sonra (kerahet vakti değilse) iki rekât tavaf namazı kılınır.

Safa ile Merve arasında sa’y yapılır.

Say tamamlandıktan sonra tıraş olunur veya saçlar kısaltılarak ihramdan çıkılır.

Şafiî Mezhebine göre; umre için her zaman ihrama girilebilir. Ancak, hac ihramına giren kimse, aynı anda umre ihramına giremez. Girerse umre ihramı caiz olmaz. İki hacca veya iki umreye birden ihrama girilemeyeceği gibi, hem hac hem umre için ihrama girildiği takdirde, hac ihramı caiz, umre ihramı batıl olur. Ziyaret tavafı yapılmış ve tam tehallül’e girilmiş olsa bile, şeytan taşlamak için Mina’da kalındığı sürece de umre ihramına girmek caiz değildir.