Tag Archives: tevrat hakkında bilgi

Hazret İ Musa’ya Tevrat’ın İnişi Ve Onun Allahü Teâlâ Hazretlerini Görme Dileği

   Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: «Biz Musa’ya ve Harun’a hakkı bâtıldan ayıran, aydınlık veren, kötülükten sakınıp Allah’tan gizli gizli korkan, kıyametten titreyenlere öğütler öğreten kitabı verdik.» (Enbiyâ sûresi, âyet: 48 49) Müfessirler der ki: Musa Aleyhisselâm kavmine: «Eğer Firavun helak olursa ben size bir kitap getireceğim, onda Hak Teâlâ Hazretlerinin emri ve yasağı olacaktır.» diye antta… Read More »

Tevrat Nedir?

Tevrat nedir ile ilgili Ayet: “Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat’ı doğru­layıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.”( Maide; 46) Tevrat nedir ile ilgili Hadis: “Yahudiler Tevrat’ı terk edip kendi yazdıkları kitaba uydular.”(İmam-ı Taberani) Tevrat nedir ile… Read More »