Tag Archives: ramazan ayının önemi

Ramazan Ayının Fazileti Nedir?

   Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, oruç size de farz kılınmıştır. Ta ki günahlardan sakınasınız. Sayılı günlerdir. Sizden herhangi biriniz hasta veya sefer halinde bulunuyorsa tutmadığı günler adedince diğer günlerde oruç tutsun. Oruç tutmaya gücü yetmeyenler, bir fakirin doyumluluğu fidye versin. Kendiliğinden bir hayır işleyene bu hareketi… Read More »

Ramazan Ayı Hakkında

     Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kısım ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki “ramad” mastarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” manasındaki “ramda” kelimesinden türeyen “ramazan” kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. “Yaz sonunda ve güz mevsiminin başlarında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen… Read More »

Ramazan Ayının Son On Gününde İbadetin Fazileti

   Hz. Âişe (Radiyallahu Anh) Allah Resûlü (Salllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle anlatıyor: “Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem), Ramazan m son on gününe girdiğinde, geceleri ibadetle geçirir, akrabalarını uyarır ve hanımlarına yaklaşmazdı. Ramazan ın son on gününü diğer günlerden farklı bir şekilde ihya ederdi.” Hz. Ali (Radiyallahu Anh), Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem),… Read More »

Ramazan Ayının Fazileti

Ramazan ay’ı dinimizce en faziletli ve mukaddes bir aydır. Bu konuda Peygamber Efendimiz’den (sav) birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan biri şöyledir: Ebû Hureyre’den (ra) Rasûlüllah’ın (sav) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ramazan ay’ı girince göklerin kapısı (başka bir rivayette Cennetin kapıları) açılır, Cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.” (Buhârî, Savm, V). Muhammed (sav) ümmetine Ramazan’da verilen… Read More »