Ramazan Ayının Fazileti

By | 1 Aralık 2014

ramazan-ne-demekRamazan ay’ı dinimizce en faziletli ve mukaddes bir aydır. Bu konuda Peygamber Efendimiz’den (sav) birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan biri şöyledir:

Ebû Hureyre’den (ra) Rasûlüllah’ın (sav) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Ramazan ay’ı girince göklerin kapısı (başka bir rivayette Cennetin kapıları) açılır, Cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.” (Buhârî, Savm, V).

Muhammed (sav) ümmetine Ramazan’da verilen beş şey:

Câbir b. Abdullah Rasûlüllah’ın (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Ümmetime Ramazan ayında beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki hiç bir Peygamber’e (sav) verilmemiştir:

1- Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah Teâlâ ümmetime rahmet nazarıyla bakar. Allah her kime rahmet nazarıyla bakarsa ona ebedi olarak azab etmez.

2- Akşamladıklarında (oruçlu) ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

3- Melekler her gün ve gece onlara istiğfar ederler, Allah’tan bağışlanmalarını dilerler.

4- Allah Teâlâ Cennetine emredip: “Kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı” buyurur.

5- Gecenin sonu olunca, Allah hepsini bağışlar. Orada bulunanlardan biri; “O gece Kadir gecesi midir?” deyince: “Hayır, çalışanları görmüyor musun? Onlar çalışıp işlerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir” buyurdu.