İslamiyette Mucize Nedir ?

By | 23 Haziran 2014

pardesu

İslamiyette Mucize Nedir

İslamiyette Mucize Nedir ?

Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan bir zâtın bu iddiasında doğru ol­duğunu isbat için Allah (cc)’ın kudreti ile göstermeye muvaffak olduğu hariku­lade bir şeydir Bu öyle olağanüstü bir şeydir ki, bir insan bunu yapamaz.

Peygamberlerin mucizeleri, birçok insanın istemesi üzerine vuku bulur. “Eğer peygamber isen bize şöyle bir mucize göster” denildiği zaman, peygamber olan kimse, ne kadar akılların alamayacağı gibi de olsa Allah (cc)’ın kudreti ve dilemesi ile onu göstermeye muvaffak olur. Fakat, inanmayanlara “Haydi, bunun bir benzerini de siz meydana getirin” denildiği zaman, hiçbir kimse buna güç yetiremez.

İslamiyette mucize nedir ? Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin iddiasına uygun, mak­sadına muvafık olur. Maddi sebeplerden birşey ile olmaz.

Bütün peygamberler böyle mucizeler göstermişler ve kendi zamanlarındaki inatçıları aciz bırakmışlardır.

İslamiyette Mucize Nedir