Tag Archives: ihrmrklm1

İHRAM

İHRAM İhram, hac ya da umre ziyaretini yapan Müslüman erkeklerin giymesi gereken ve iki parçadan oluşan, dikişsiz, beyaz örtüye verilen isimdir. Kadınlar bakımından özel bir giysiden söz edilmemekle beraber, onlar da bu kutsal vazife sırasında aynı özellikleri taşıyan beyaz giysiler giyerler. İhram kutsal toprakların sınırlarına girmeden önce giyilmesi ve orada olunan süre boyunca da çıkartılmaması gereken bir… Read More »

İhram Modelleri ve Fiyatları

İhram Modelleri ve Fiyatları İhram, bilindiği üzere kutsal topraklara ayak basmadan önce erkeklerin giydiği kıyafete verilen isimdir. Ancak simgelediği husus, bir giysinin çok ötesindedir. Nitekim “ihrama girmek” deyimi sadece kıyafet değişikliğini değil, davranış şekillerini de ifade eder. Kişi, ihram içerisindeyken hareketlerine dikkat etmeli, örneğin küfür veya kavga etmemelidir. İhram, erkeklere özel bir giysi olup iki parça dikişsiz kumaştan… Read More »

Umre Kıyafetleri Nereden Alınır

Umre İçin Kıyafetler Nereden Alınır? Umre, bilindiği üzere Hac ziyaretinin hemen hemen aynısı olup, Hac mevsiminde yapılmaması ve bazı ibadetlerin gerçekleştirilmemesi ile farklılık gösterir. Bunlar dışında, Hac ibadeti için gereken şekil şartları, umre ziyareti için de geçerlidir. Bunların başında da, elbette umre kıyafetleri gelmektedir. Umre kıyafetleri, erkekler için ihram modellerinden ibarettir. Bilindiği üzere ihram, iki parçadan oluşan, dikişsiz beyaz… Read More »

İhvan Tesettür Giyim Modellerinde Sezon İndirimi

ihvan tesettür giyim modellerinde sezon indirimi Tesettür giyim son yıllarda en çok tercih edilen kıyafet türleri arasına girmeyi başarmıştır. Günümüzde artan tesettüre girme, dine göre giyinme felsefesi ile tesettür giyim de moda sektöründe pek çok kıyafet türünün önüne geçmeyi başardı. Gerek günlük kıyafet, gerek dış giyim bazında pek çok farklı modeli ve kıyafeti bir arada toplamayı… Read More »

İhram ile İlgili Yasaklar

* Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir organın tamamını tıraş etmek. * Bir yerde ve aynı anda bütün tırnakları veya bir elin yahut bir ayağın tırnaklarının tamamını kesmek. * İlk tehallülden (tıraş olup ihramdan çıkma) sonra henüz farz olan ziyaret tavafını yapmadan cinsi münasebette bulunmak. * İhramlı iken eşini şehvetle öpmek,… Read More »

İhramlının Yapması Günah Olan Yasaklar

* Füsuk: Allah’ın emir ve yasaklarına itaatten uzaklaşıp masiyet sayılan fiilleri yapmak * Cidal: Tartışmak, kavga etmek, hakarette bulunmak, kötü söz ve davranışlarla gönül kırmak, huzursuzluk çıkarmak. Umumî asayiş ve huzuru bozacak bu tür davranışlardan özellikle ihramlı iken kaçınmak gerekir. * İster harem bölgesinde isterse dışında eti yenen veya yenmeyen her türlü kara avını avlanmak,… Read More »

İhramın Sünnetleri

İhrama girmeden, yani niyet ve telbiyeden önce; genel temizlikle birlikte tırnakları kesmek, kasık ve koltuk altı kıllarını temizlemek, gerekiyorsa tıraş olmak, gusletmek, gusül yapılamıyorsa abdest almak, vücuduna güzel kokular sürmek, erkekler izar ve rida denilen iki parçadan ibaret olan belden aşağıya sarılan ve vücudun üst kısmını örten dikişsiz havluya sarılmak, ihram örtülerine büründükten sonra ise;… Read More »

İhrama Girme Yerleri

Mikat; ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Terim olarak ise Mekke çevresinde, çeşitli bölgelerden hacca gelenlerin ihrama girecekleri özel mekânları ifade eder. Kuran’ı Kerimde Kabe’ye “el-Beytül-Haram” (Ma- ide suresi, 5/2) çevresindeki mescide “el-Mescidü’l-Haram” (İsra 17/1) bu mescidin ve Kabe’nin içinde bulunduğu Mekke şehrine “Harem” (Kasas, 28/57; Ankebut, 29/67) demek suretiyle Kabe ve çevresindeki bölgeyi “saygı… Read More »

İhramın Rükünleri

Hanefi mezhebine göre ihramın iki rüknü vardır: Niyet ve telbiye. Bunlardan birisini terk eden kimse ihrama girmiş olmaz. Niyet, eda edilecek haccın türüne, veya umre yapmaya karar vermektir. Niyetin yeri kalbtir. Kalben gafil olmamak şartıyla niyeti dil ile ifade etmek de müstehaptır. Şayet yapılacak hac, yapılış şekli itibarıyla Temettü haccı ise şöyle niyet edilir: “Allah’ım… Read More »

İhramlının Elbise ve Giyim Eşyası İle İlgili Yasaklar

* Giyim eşyası olarak hazırlanmış (dikilmiş veya örülmüş) şeyleri giymek, başı ve yüzü örtmek, takke ve benzeri şeylerle başı örtmek, başa sarık sarmak, eldiven, çorap ve topukları kapatan ayakkabı giymek yasaktır. * Palto, pardösü gibi giysileri giymeksizin omzuna almak yasak değildir. Bele takılan kemerde, omuza asılan çantada, ayaklara giyilen üzeri ve topukları açık ayakkabı ve… Read More »