Tag Archives: ihram nedir ne zaman ve niçin giyilir

İhram

İhram sözlükte; “haram etmek, kendini mahrum bırakmak” anlamına geldiği gibi, “tazim edilmesi gereken zamana veya makama girmek ve bunlara saygı duymak” manasına da gelir. Terim olarak ihram; “hac ya da umre yapmaya niyet eden kimsenin başka zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışlan, hac veya umrenin rükünleri tamamlanıncaya kadar kendisine haram kılması demektir.” Diğer… Read More »

İhram Nedir ?

İhram Nedirin lugata göre açıklaması : “Tâzim edilmesi gereken zamana veya mekâna girmek ve onlara saygı duy­mak” anlamına geldiği gibi, “Haram etmek ve kendini mahrum bırakmak” anlamına da gelir. İhram Nedir sorumuzun şer‘î Istılahta acıklaması : “Hac veya umre ibâdetlerine ve onların amellerine girmeye niyet etmektir.” Ya da “Belirli yasaklara girmek ve bu yasak­ları kabullenmek”… Read More »