İhram Nedir ?

By | 10 Mayıs 2014

ihram nedirİhram Nedirin lugata göre açıklaması : “Tâzim edilmesi gereken zamana veya mekâna girmek ve onlara saygı duy­mak” anlamına geldiği gibi, “Haram etmek ve kendini mahrum bırakmak” anlamına da gelir.

İhram Nedir sorumuzun şer‘î Istılahta acıklaması : “Hac veya umre ibâdetlerine ve onların amellerine girmeye niyet etmektir.”

Ya da “Belirli yasaklara girmek ve bu yasak­ları kabullenmek” te olarak cevap verebiliriz ihram nedir sorumuza

Zîrâ normal zamanda helal olan bazı fiiller ihramlıya yasak hâle gelirler.

Kılık-kıyafet, cinsel hayat ve av hayvanlarıyla ilgili bu yasakların ihlali, yasağın çeşitine ve ihlal biçimine göre değişen cezaları gerektirir.

Bu cezalar, kurban kesmek, sadaka vermek ve oruç tutmaktır.