Tag Archives: mikat nedir

İhram

İhram sözlükte; “haram etmek, kendini mahrum bırakmak” anlamına geldiği gibi, “tazim edilmesi gereken zamana veya makama girmek ve bunlara saygı duymak” manasına da gelir. Terim olarak ihram; “hac ya da umre yapmaya niyet eden kimsenin başka zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışlan, hac veya umrenin rükünleri tamamlanıncaya kadar kendisine haram kılması demektir.” Diğer… Read More »