Tag Archives: hastayken okunacak dua

Hasta Olunca Okunacak Dua -3

Cum’a Namazından önceki bir saatte 200 kere: “Yâ Allahü’l-Mahmudü fi külli fi-alihi” okunur. Her gün şu şekilde okunur. 100 kere: “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muham- med, Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ ali İbrahime inneke hamidün mecid.” 500 kere: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.” 100 kere: “Allâhümme barik alâ Muhammedin ve… Read More »

Hastalanınca Okunacak Dua – 2

Bismillahirrahmanirrahim. “İnnî tevekkeltü ‘alallâhi Rabbi ve Rabbiküm vemâ min dabbetir illâ Hüve ahizün binâsıyetihâ inne rabbi ‘alâ sırâtın müştekim.” (Hud Suresi, 56) Bismillahirrahmanirrahim. “Ve ke’eyyin min dabbetin lâ tahmilü rizkahâ Allahü yerzukuhû vt iyyâküm ve HüveVSemi’ul-Alim.” (Ankebût, 60) Bismillahirrahmanirrahim “Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve m yümsik felâ mürsile lehû mim ba’dihî… Read More »

Hastalanınca Okunacak Dua

Hastanın hastalığı süresince, aşağıdaki duaları hiç olmazsa birer kere okumasında sonsuz fayda vardır ; Duanın Arapçası : “La ilâhe illallâhu V’allâhü ekber. Lâ ilahe illallâhu vahdehû. Lâ ilâhe illallahu lâ şerike lehû. Lâ ilahe illallahu lehü’l-mülkü ve lehü’l- hamdü. Lâ ilâhe illallâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. “Eşhedü en lâ ilâhe illallâhû vahdehû… Read More »