Tag Archives: hacet duası

Hâcet Namazı Nedir?

Bir haceti, sıkıntısı, derdi olan kimse abdest alır iki rekât namaz kılar, sonra şöyle dua eder: “Allah’ım Sen’den diliyor ve dileniyorum, Rahmet Peygamberi elçin Hazreti Muhammed’i vesile edinerek Sana teveccüh ediyorum. Ya Muhammed (aleyhissalatu vesselâm) şu hacetimin yerine getirilmesi için seni vesile yaparak Rabbime yöneliyorum. Allah’ım peygamberimizi hakkımda şefaatçi eyle.” (Beyhaki, Sünen-i Kübra, 6/169; Hakim,… Read More »

Hacet Namazı Hakkında

    1- Ahirete veya dünyaya ait bir dileği bulunan bir kimse güzelce abdest alır ve iki rekat namaz kılar. Fler rekatında sekiz FATİFIA ve yedi İHLAS SURESİ okunur. Namazdan sonra da istiğfarda bulunup Peygamber Efendimiz’e (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) salât ve selam getirdikten sonra hacet duasını okuyup o işin olmasını yüce Allah’tan (Celle Celâlühü)… Read More »

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

   Enes b. Mâlik’ten Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her kim Allâh ’a önemli bir ihtiyacını arz etmek isterse güzelce abdest alsın ve iki rekât namaz kılsın. İlk rekâtta bir kez Fâtiha Sûresi’ni ve Ayete’l-kürsî’yi; ikinci rekâtta ise Fâtiha Sûresiyle Âmene’r-rasûlü’yü okusun. Sonra teşehhüd duasını okuyarak selâm versin. Ardından şu duayı okusun. Allâh’in izniyle… Read More »

Hacet Namazı Duası

Bir haceti olup, bunu Allah’dan taleb etme arzusunda olan kişi: 1) Önce güzelce abdest almalıdır. 2) İki rek’at namaz kılmalıdır. 3) Allah’a hamd-ü senâlarda bulunmalı, peygamberimize salevat getirmelidir. 4) En sonra da hulûs-u kalble şöyle dua edip yakanşta bulunmalıdır: Lâ ilâhe illallâhül alimü’ 1 halimü’l kerim. Sübhanellahi rabbil’ il’ azim. Elhamdü lillahi Rabbil’alemin. Es’elüke mucibâti… Read More »